Historie

Farsund Lufthavn, Lista er Norges sørligste lufthavn og ligger i flotte omgivelser med gode innflygingsforhold til baneretningene 14 og 32. På veg inn fra øst passerer du den flotte sørlandske skjærgården og Norges sørligste punkt, Lindesnes fyr. Ved innflyging fra nord kommer du inn over øya Hidra og passerer like øst for Lista fyr. Lufthavnen har en lang historie som en sentral og aktiv lufthavn fra krigens dager og for operasjoner gjennom Forsvaret i etterkrigstiden og sist sivil lufttrafikk.

Flyplass på Lista ble først etablert av tyskerne under annen verdenskrig som en del av «Festung Lister». Den første rullebanen var en plankeflyplass ved Lista-fjorden. Etter mange hendelser og uhell på plankeflyplassen ble det bestemt og bygge ny rullebane av betong lengre inne på Lista landet. Rullebane 09-27 på 1550m x 80m ble påbegynt i 1942 og denne forble operativ også etter krigen var slutt. Forsvaret beholdt flyplassen med den infrastruktur som tyskerne hadde bygd opp.

I 1954 startet NATO en stor oppbygging av Lista Flystasjon med ny rullebane 14-32 på 2990m x45m. Lista flystasjons oppgave var først og fremst være reserve flystasjon for Sola, men ble hyppig brukt som treningsbase for Natolandenes flystyrker helt frem til begynnelsen av 1990 tallet. I begynnelsen av 90 årene ble det bestemt at Forsvaret ikke lengre hadde bruk for Lista flystasjon og den ble formelt lagt ned i 1996.

Fra 1996 ble Lista overlatt til sivil bruk og Lista Lufthavn AS overtok lufthavndelen av gamle Lista flystasjon og fikk sin første konsesjon. Leirdelen av Lista flystasjon ble skilt fra med nytt lufthavngjerde og drives som næringsområde. Samlet kalles nå Lista flystasjon Lista Fly og næringspark. Fra 1 september 2007 ble lufthavnen nedgradert fra 4-D, IFR til VFR MTOW 5600kg/ maks 9 passasjerer og flysikringstjenesten ble avviklet.

Flyplassen er åpen for allmenn bruk og det er i dag er flyklubber og annen ikke ervervsmessig flytrafikk som trafikkere flyplassen.