Røyking

Røyking og all bruk av åpen ild er strengt forbudt inne i hangarer og i umiddelbar nærhet av fly og kjøretøyer. Med flyaktivitet på Farsund Lufthavn, Lista sier det seg selv at det må være regler for bruken slik at sikkerheten kan ivaretas på en forsvarlig måte.

Barn

Barn som er med inn på lufthavn området skal hele tiden være under oppsikt av voksne.

Dyr

Hunder og andre kjæledyr skal i utgangspunktet ikke medbringes inn på lufthavnens område. Dersom dette likevel gjøres, er det eierens ansvar å ha full kontroll på kjæledyret og eventuelt holde disse er i bånd.