Opprettelse av testområde for vind og sol energi
Publisert av: Bjørn Magnar Pettersen
Publisert: 5. juni 2023

Det vil snart bli etablert et testområde for vind og sol energi. Området vil bli opprettet på fly parkeringsplassen rett uten for bygg 101. Takse/ kjøreveien vil bli stengt mellom taksevei C og krysset mot tårnet. Muligheten til å parkere og takse fly på dette området opphører. Kjøretøy kan kjøre der, men det må utvises aktsomhet. Utstrekning vil bli ca. som vist på bilde og høyde ca 12 meter. Området vil bli gjerdet inne og overvåket.