Opprettelse av testområde for vind og sol energi

Opprettelse av testområde for vind og sol energi

Det vil snart bli etablert et testområde for vind og sol energi. Området vil bli opprettet på fly parkeringsplassen rett uten for bygg 101. Takse/ kjøreveien vil bli stengt mellom taksevei C og krysset mot tårnet. Muligheten til å parkere og takse fly på dette området...